Informacije, kontakt podaci, uputstva

Author: Elizabeth Taylor 12/14/2018

Poreski kalendar

  ❤️ : Informacije, kontakt podaci, uputstva

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču.

 

 

Alatke za automatsko prikupljanje podataka koje su striktno neophodne ili se koriste za performanse i analitiku ili personalizaciju postavljeni su tako da isteknu nakon 364 dana. Politika reklamacija Halo oglasi prihvataju reklamacije na nerealizovanu uplatu prepaid kredita putem emaila na adresi. Premium oglas preporučujemo za najuspešniju prodaju! Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na newsletter, čuvamo do vaše odjave.

 

 

Ovaj sajt ne možete videti u pretraživaču koji koristite. - A Nacrt novog Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se ovim pitanjem uopšte ne bavi.

 

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se i inače vrlo loša situacija u vezi sa odnosnom nadležnih prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti, u poslednje vreme dodatno pogoršava. Posebno su zabrinjavajući oni kod kojih je evidentna sumnja u izvršenje krivičnog dela, a na koji tužilaštva i MUP po pravilu ne reaguju, poput npr. Nezavisno od tog slučaja, Poverenik je pokrenuo postupak nadzora prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i prema preduzetniku iz Beograda, a povodom objavljivanja naročito osetljivih podataka o ličnosti, kao što su podaci o žrtvama porodičnog nasilja i primanju socijalne pomoći, na internet prezentaciji ovog preduzetnika. U sastavu ove internet prezentacije, do intervencije Poverenika, nalazilo se više korisničkih uputstava za upotrebu softvera za potrebe centara za socijalni rad, koja su sadržala oznake resornog ministarstva i navedenog preduzetnika. Ta uputstva sadržavala su nezaštićene podatke o imenu, prezimenu, JMBG, datumu rođenja i adresi više žena koja su bile žrtve nasilja u porodici, kao i iste podatke za decu koja su bila žrtve zlostavljanja. Podaci o ličnosti objavljeni su i za više lica koja su primaoci socijalne pomoći, a uputstva su sadržala i druge naročito osetljive podatke, kao što je npr. Odgovornost za objavljivanje ovih podataka dele kako preduzetnik, tako i resorno ministarstvo i nadležni centri za socijalni rad, koji po zakonu rukuju objavljenim podacima. Postupak nadzora Poverenik je pokrenuo još protekle sedmice, ali javnost nije obaveštavao, jer su predmetni podaci bili dostupni najširem krugu korisnika interneta, pa su lica o čijim podacima se radi mogla biti dodatno viktimizovana. Predmetna uputstva i podaci sada su uklonjeni sa interneta. Poverenik će postupak nadzora nastaviti, a po okončanju obavestiti javnost o rezultatima nadzora i merama koje će preduzeti. I ovaj slučaj predstavlja primer nezainteresovanosti nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti građana. Pet saziva Vlade Republike Srbije, i pored zakonske obaveze, do danas nije uredilo način arhiviranja i mere zaštite naročito osetljivih podataka o ličnosti. A Nacrt novog Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se ovim pitanjem uopšte ne bavi.


Edge 1030: Using Connect IQ

 

Ukoliko uopšte ne želite da dozvolite kolačiće, pogledajte postavke pregledača. U određenim slučajevima ta prava mogu biti ograničena, npr. U prvom koraku sadrži dizajnirani baner, a u drugom koraku veliki oglas i link ka sajtu firme. ŠTIT PRIVATNOSTI IZMEĐU EU I SAD HP se slaže sa radnim okvirom štita privatnosti između EU i SAD koji je postavilo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih informacija iz zemalja članice Evropske unije. A Nacrt novog Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se ovim pitanjem uopšte ne bavi.